Заявления и свидетелства

За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим валиден начин за автентикация в еАвт.

  • Списък с подадени от Вас заявления може да намерите тук .
  • Списък с издадени вече свидетелства може намерите тук .